Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

65404 Kavála, Greece


☎: 2510462341

Category

About

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Founded

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης was founded in 2013 (1999 ως Βιομηχανική Πληροφορική)

Description

Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδοση και την ανάπτυξη γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με τη διδασκαλία και την έρευνα - τεχνολογική και εφαρμοσμένη- και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία. Διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Τ.Θ. 1194 65404 ΚΑΒΑΛΑ

Mission

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα: α) Αναπτύσσει στους φοιτητές του τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. β) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα και προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον γ) Διεξάγει -κυρίως τεχνολογική και εφαρμοσμένη- έρευνα. δ) Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.