Τμήμα Μαιευτικής Α.T.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας

ΚΕΠΤΣΕ, 50200 Ptolemaida, Greece


☎: 24630 55303

Category

Founded

Τμήμα Μαιευτικής Α.T.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας was founded in 2009