Меѓународен Центар за Славјанска Просвета

Sveti Nikole


☎: +38932610603

Category

Description

Меѓународен центар за славјанска просвета е името на официјалната издавачка куќа на МСУ. Нејзината намена е да ги развие и унапреди целите на универзитетот од областа на знаењето, едукацијата, учењето и истражувањето. Насловите кои се досега издадени се од областа на менаџментот, маркетингот, економијата, психологијата, правото информатиката… Издавачката куќа се грижи и за издавањето на меѓународните списанија од одржаните конференции на универзитетот и некои од нашите партнерски универзитети. Освен учебници и списанија, се издаваат и романи од македонски автори, како и збирки раскази, поезија итн. Печатница и книжарница Во склоп да издавачката куќа има и печатница, каде книгите се дизајнираат, обработуваат и доведуваат до својата конечна форма. Книжарницата во Свети Николе ја нуди целокупната литература како од нашата издавачка куќа, така и од други издавачи од Македонија, така што студентите имаат голем избор на стручна и слободна литература.

Places Nearby

Accessories Store

KUPI Online - Мобилна Галантеријa
Плоштад Илинден, 2220 Sveti Nikole
Accessories Store

Arts & Entertainment

Kokochinyé
Kumanovo
Arts & Entertainment, Interest

Automotive, Aircraft, Boat

Milanov Tuning
Sutjeska 67, 2220 Sveti Nikole
Automotive, Aircraft, Boat

Bakery

Pekara Sitkarski
Mile Pop Jordanov br.1, 2220 Sveti Nikole
Bakery, Breakfast & Brunch Restaurant

City

Stroïmantsi
Sveti Nikole
City, Interest, Landmark & Historical Place
Bogoslovets

City, Landmark & Historical Place
Tatomir, Klečevce, Macedonia
Tatomir, Klečevce, Macedonia
City

College & University

Slavjanski Univerzitet
Sveti Nikole
College & University, College & University

Company

Msi Sv.Nikole
Sveti Nikole
Company

Computer Company

BoXMaK
2220 Sveti Nikole
Computer Company

European Restaurant

Ресторан „Златна Москва“
Маршал Тито 77, 2220 Sveti Nikole
European Restaurant, Family Style Restaurant

Family Style Restaurant

Игротека Сонценце
RAHILKA GONEVA 25, 2220 Sveti Nikola, Sveti Nikole, Macedonia
Family Style Restaurant

Fishing Store

Езеро Мавровица
Sveti Nikole
Fishing Store

Gas Station

Miki Petrol
Sveti Nikole
Gas Station

Geographical Place

Glavinica
Sveti Nikole
Geographical Place, Interest, Landmark & Historical Place
Balkans

Geographical Place, Region
Ovče Pole
Sveti Nikole
Geographical Place, Interest

Interest

Geleva Česjma

Interest, River, Landmark & Historical Place
Sjejbaba

Mountain, Landmark & Historical Place
Gorocvet

Interest

Internet Company

Blog Design Studio
Indira Gandi 2, 2220 Sveti Nikole
Internet Company

Lake

Ezero Mavrovica
Sveti Nikole
Lake

Landmark & Historical Place

Pesjirovo
Sveti Nikole
Landmark & Historical Place
Zabel (berg i Makedonien, Opsjtina Kumanovo)
Kumanovo
Landmark & Historical Place
Tatomir

Region, Landmark & Historical Place
Careva Česjma (källa i Makedonien, Kratovo)
Kratovo, Macedonia
Landmark & Historical Place
Makrech (Sveti Nikolé)

City, Landmark & Historical Place
Gorno Gradisjte (berg)

City, Landmark & Historical Place

Local Business

Ovce Pole

Local Business
AK OIL
Velko Vlahovikj 129B, 2220 Sveti Nikole
Gas Station, Cafe
Sitkarski
25-ti maj bb, 2220 Sveti Nikole
Bakery

Locality

MIK Sveti Nikole
ул, "Индустриска" ББ, 2220 Kadrifakovo, Sveti Nikole, Macedonia
Locality, Food & Beverage Company

Mountain

Dabosjica

Mountain, Interest, Landmark & Historical Place
Gložje
Sveti Nikole
Mountain
Mosjulica

Mountain

Professional Service

Foto Kiss
Koco Racin br.11, 2220 Sveti Nikole
Professional Service

Publisher

Меѓународен Центар за Славјанска Просвета
Sveti Nikole
Publisher, College & University

Region

Gjuriste

Region, Mountain, Sports & Recreation
Bogoslovec
Hill near by, 2000 Sveti Nikole
Region, Mountain, Sports & Recreation

Religious Place of Worship

Manastir Sveta Nedela
Katlanovo, Petrovec, Macedonia
Religious Place of Worship

Restaurant

Kafana Slavej
Sveti Nikole
Restaurant

Travel & Transportation

Sv Nikole
Sv Nikole
Travel & Transportation, City