Меѓународен Центар за Славјанска Просвета

Sveti Nikole


☎: +38932610603

Category

Description

Меѓународен центар за славјанска просвета е името на официјалната издавачка куќа на МСУ. Нејзината намена е да ги развие и унапреди целите на универзитетот од областа на знаењето, едукацијата, учењето и истражувањето.

Насловите кои се досега издадени се од областа на менаџментот, маркетингот, економијата, психологијата, правото информатиката… Издавачката куќа се грижи и за издавањето на меѓународните списанија од одржаните конференции на универзитетот и некои од нашите партнерски универзитети.

Освен учебници и списанија, се издаваат и романи од македонски автори, како и збирки раскази, поезија итн.

Печатница и книжарница

Во склоп да издавачката куќа има и печатница, каде книгите се дизајнираат, обработуваат и доведуваат до својата конечна форма.

Книжарницата во Свети Николе ја нуди целокупната литература како од нашата издавачка куќа, така и од други издавачи од Македонија, така што студентите имаат голем избор на стручна и слободна литература.
Меѓународен Центар за Славјанска Просвета Reviews

Places Nearby

Bakery

Pekara Sitkarski
Mile Pop Jordanov br.1, 2220 Sveti Nikole
Bakery, Breakfast & Brunch Restaurant

City

Tatomir, Klečevce, Macedonia
Tatomir, Klečevce, Macedonia
City

Company

Msi Sv.Nikole
Sveti Nikole
Company

European Restaurant

Ресторан „Златна Москва“
Маршал Тито 77, 2220 Sveti Nikole
European Restaurant, Family Style Restaurant

Family Style Restaurant

Игротека Сонценце
RAHILKA GONEVA 25, 2220 Sveti Nikola, Sveti Nikole, Macedonia
Family Style Restaurant

Fishing Store

Езеро Мавровица
Sveti Nikole
Fishing Store

Gas Station

Miki Petrol
Sveti Nikole
Gas Station

Geographical Place

Glavinica
Sveti Nikole
Geographical Place, Interest, Landmark & Historical Place
Balkans

Geographical Place, Region
Ovče Pole
Sveti Nikole
Geographical Place, Interest

Interest

Geleva Česjma

Interest, River, Landmark & Historical Place
Gorocvet

Interest

Landmark & Historical Place

Makrech (Sveti Nikolé)

City, Landmark & Historical Place
Tatomir

Region, Landmark & Historical Place
Zabel (berg i Makedonien, Opsjtina Kumanovo)
Kumanovo
Landmark & Historical Place

Local Business

Sitkarski
25-ti maj bb, 2220 Sveti Nikole
Bakery

Mountain

Dabosjica

Mountain, Interest, Landmark & Historical Place
Mosjulica

Mountain

Professional Service

Foto Kiss
Koco Racin br.11, 2220 Sveti Nikole
Professional Service

Region

Bogoslovec
Hill near by, 2000 Sveti Nikole
Region, Mountain, Sports & Recreation

Restaurant

Kafana Slavej
Sveti Nikole
Restaurant

Travel & Transportation

Sv Nikole
Sv Nikole
Travel & Transportation, City