Сдружендски транспорт и инфраструктура

ул. Гео Милев 158 (Вор Каблеш1 уч. корпус, ет.5, 1574 Sofia, Bulgaria


☎: +359879857229

Category

About

Официална страница на сдружендски транспорт и инфраструктура

Founded

Сдружендски транспорт и инфраструктура was founded in 13 януари 2013г.

Description

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана от професионалисти и любители, интересуващи се от проблематиката на градския транспорт и инфраструктурата. Наша основна цел е популяризирането на градския транспорт, като средство за масов превоз на пътници в градовете. За целта ще провеждаме изследвания на проблемите, свързани с оптимизацията на маршрутната мрежа, експлоатацията на парка от превозни средства, както и изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете. Членовете на сдружението са професионалисти с дългогодишен стаж както в областта на експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, така и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, управление и устройство на територията, издателска и продуцентска дейност. В екипа са и създателите и потребителите на първия обществен форум за градски транспорт в България – GTSofia.info, основан през 2006 г. Едно от основните направления, по които сдружението ще осъществява активна дейност е запазването на културно-историческите забележителности на градския транспорт. Затова планираме разработване на проекти, свързани със запазването и възстановяването на превозни средства от градския транспорт в България. Сред първите ни начинания ще бъде съхраняването и възстановяването на трамвайните мотриси от парка на „Столичен електротранспорт” ЕООД. Това са моделите „Графиня” (построена през 1935 г.), „Бреда” (1938 г.), „Република” (1951 г.), „Комсомолец” (1960 г.) и „София 70” (1970 г.) и др. Сдружението ще търси подкрепа за осъществяване на инициираните проекти от държавните и общински органи на управление; общински предприятия и техните поделения; български и чужди браншови организации; български и чужди предприятия, заети с проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка на превозни средства, инфраструктурни обекти и ИТ-приложения за транспорта.

Mission

Нашите цели са: - Популяризиране и разпространение на всякакъв вид идеи, свързани с градския пътнически транспорт и инфраструктура; - Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията, ремонта на действащ и исторически подвижен състав в градския транспорт; - Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията, ремонта на помещения, свързани с експлоатацията, поддръжката и домуването на превозните средства на градския транспорт; - Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията и ремонта на инфраструктурата в градовете; - Осъществяване на граждански контрол върху функционирането на системата на градския транспорт, процеса на инвестиране в областта на инфраструктурата и модернизацията на градския транспорт; - Изследване и решаване на проблеми, свързани с реставрирането и експлоатацията на исторически подвижен състав, част от градския транспорт; - Изследване и решаване на проблеми, свързани проектирането, изграждането и стопанисването на инфраструктурата в градовете; - Изследване и решаване на проблеми, свързани с оптимизацията на маршрутната схема; - Осигуряване на съвети и консултации; - Музейна дейност, свързана с градския транспорт; - Подобряване на имиджа на градския транспорт; - Обмен на идеи извън националните и културно- демографски граници и развитие на сътрудничеството между организациите, заети с управление и експлоатация на градски транспорт, инфраструктурата, музейните и туристически оператори;