Учебен центелКарлово

Ulitsa Letets-kapitan Doychin Boyadzhiev, 4300 Karlovo


☎: 0335 91708

Category

About

Учебен езиков центелай- популярното училище за чужди езици в гр.Карлово и Карловска община

Founded

Учебен центелКарлово was founded in 2001 година

Description

Учебен центелeзиково училище с традиции в изучаването на чужди езици. Предлага обучение по английски, френски, немски, испански и италиански и руски за всички нива. От своето създаване през 2001 година училището е награждавано многократно със сертификати на British Council /Британския съвет/ по програмата AdDvantage, за успешна подготовка на курсисти за изпитите на University of Cambridge. Заедно с Карловска община елсъосновател на сдружение с идеална цдежки и граждански инициативи в Розовата долрез което учениците от Карлово редовно взимат участие в европейски младежки проекти в различни държави на Европейският съюз. Така те имат възможността да създават и поддържат международни контакти и да придобиват опит в обсъждане и решаване на проблеми, които вълнуват младите хора от целия свят. За изминалите години над 300 курсисти на УЦ „Интелект“- Карлово са положили с успех изпитите и получили сертификатите на Univercity of Cambridge- FCE и CAE. Всички успешно намериха реализация както в България, в сферата на финансите, IT сектора, бизнес консултиране и др., така и в чужбина. Ние се гордеем с тяхните успехи и желаем на настоящите ученици да следват техният пример.

Mission

Чуждите езици са прозорец към света. Мисията ни е да подготвим отлично българските деца за европейското бъдеще на България.

Products

1.Обучение по английски, немски, френски, италиански, испански и руски за напреднали и начинаещи. 2. Подготовка за сертификатите на Cambridge: - First Certificate of English (FCE); - Certificate in Advanced English (CAE); 3. Подготовка за тестовете IELTS и TOEFEL. 4. Участие в националната програмога пов5. Участие в международни проекти