คลองสีหร่า

สะบ้าย้อย, Songkhla 90210


Category

Price Range

$ (0-10)

Places Nearby

Buddhist Temple

วัดบาโหย
ถนน รพช. สข. 4039, Amphoe Saba Yoi 90210
Buddhist Temple, Religious Center, Church
วัดบาละ

Buddhist Temple

Community Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย

Community Organization

Elementary School

รร บ้านยือนัง
Yala, Thailand
Elementary School

Government Organization

โรงพยาบาลกาบัง
Yala, Thailand
Government Organization, Healthcare Administrator, Residence

Hospital

รพ.สต.บาละ
Ban Ba La, Yala, Thailand 95120
Hospital, Healthcare Administrator

Hotel & Lodging

คลองสีหร่า
สะบ้าย้อย, Songkhla 90210
Hotel & Lodging

Just For Fun

Amphoe Kabang
243 M.2 T.kabang A.kabang, Ban Ka Bang, Yala, Thailand 95120
Just For Fun, Sports & Recreation, Public & Government Service

Local Business

สถานีตำรวจกาบัง

Local Business
รพสต.บ้านบาโหย อ.สะบ้าย้อย
Ban Phru Pai, Yala, Thailand
Local Business
บ้านยือนัง
4070
Home
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

Local Business
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโหย
Ban Phru Pai, Yala, Thailand
Education Company
ที่พักสงฆ์ท่าช้าง
Ban Phru Pai, Yala, Thailand
Local Business

National Park

อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
Amphoe Saba Yoi 90210
National Park, Buddhist Temple

Police Station

สถานีตำรวจภูธรกาบัง

Police Station

Public & Government Services

ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4307 ต.บาโหย
ต.บาโหย, สะบ้าย้อย
Public & Government Services

Residence

บ้านในสวน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
Saba Yoi, Songkhla, Thailand 90210
Residence
บ้านพักอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
Yala, Thailand
Residence

Restaurant

บ้านใหม่ ท่าคลอง
Kabang
Restaurant

River

คลองหลังวัด
วัดบาโหย, Ban Phru Pai, Yala, Thailand
River

Sports & Recreation

บ้านจัดสรร บาโหย
บาโหย บ้านกู, Songkhla 90210
Sports & Recreation