ตาดีกา มัสยิดยามีอาตุลอิสลาม ปูลาสนอร์

95140


Category

Places Nearby

Arts & Entertainment

กาลูปัง
Raman, Yala, Thailand 95140
Arts & Entertainment

City Infrastructure

บ้านบาดง อ.บาเจาะ จ.นรา
บ้านทำเนียบ.
City Infrastructure

Education

โรงเรียนมัสยิด ตะลุบัน
Pattani, Thailand
Education
ห้องสมุดโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู แผนกอนุบาลประถม
43/3 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง, Yala, Thailand 95000
Education

Footwear Store

รองเท้าแฟชั่น
129 ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, Raman, Yala, Thailand 95140
Footwear Store

Government Building

กองร้อยทหารพรานที่4113
Amphoe Raman 95140
Government Building
กองร้อยทหารพรานที่ 4714 ฐานปฏิบัติการบ้านพะปูเงาะ อ.รามัน จ.ยะลา
บ้านตะโล๊ะหะลอ, Amphoe Raman 94230
Government Building

Government Organization

สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู
4063, Amphoe Kotabaru, Yala, Thailand
Government Organization

Health/Beauty

One Night White Sleeping Mask
Narativat, Narathiwat, Thailand 96170
Skin Care Service, Residence

Hospital

โรงพยาบาลรามัน
รามัน, Amphoe Raman
Hospital

Local Business

ร้าน Nee Restaurant Ruso
Ruso, Ruso, Narathiwat, Thailand 96150
Deli
ร้านพจนา (รือเสาะ)
Ruso, Narathiwat, Thailand
Local Business
อบต.สุวารี

Government Organization
สุวารี

Local Business
น้ำตกสุวารี

Local Business
โรงไม้ยาง

Local Business
ริมคลอง Balo City

Port, Event
วัดสวนธรรม
ถนน อุปการวิทยา, Ruso, Narathiwat, Thailand
Local Business
บ้านกำปงบารู
ทางหลวง ชนบท ยล. 4010
Residence
สถานีรถไฟ รามัน
Raman, Yala, Thailand
Local Business
อนามัย ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

Local Business
เกะรอ
4060, Bacho, Narathiwat, Thailand
Local Business
บ้าน จะรังตาดง

Education
บ้านไท ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

Local Business
สถานที่แห่งหนึ่ง ณ ดาวพลูโต
Amphoe Raman
Local Business
โรงเรียนบ้านจือแร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ

Elementary School
ต..ท่าธง อ.รามัน จ...ยะลา..
ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา, Amphoe Raman 95140
Home
แยกจะกว๊ะ

Local Business

Middle School

โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู
ตำบลบาโงย, อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
Middle School
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
Ruso, Narathiwat, Thailand 96150
Middle School

Military Base

ฉก.32 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

Military Base, Armed Forces
กองร้อยทหารพรานที่ 4116
บ.ยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
Military Base
บ.ปาแดปาลัส อ.ทุ่งยางแดง
Pattani, Thailand
Military Base

Mosque

มัสยิดยะลูตง
96170, Bachok, Narathiwat, Thailand 96170
Mosque, Public & Government Services

National Park

Parque nacional de las Montañas Budo-Sungai Padi

National Park

Outdoor Places

สวนกาญจนาภิเษก
ถนน รือเสาะสนองกิจ, Ruso, Narathiwat, Thailand
Outdoor Places

Post Office

ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ
4060, 94230
Post Office

Public & Government Service

โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี
42
Public & Government Service
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
หมู่.4 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
Public & Government Service

Region

บ้านเกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
94140, 94140
Region

Religious School

Madrasah Samaratil Faril Husainiyah Jabat
Ruso, Narathiwat, Thailand 96150
Religious School

Residence

กะพ้อที่รัก

Residence
บ้านต้นแซะ

Residence
ปาเซปูเตะ เฮ้าส์

Residence

School

โรงเรียนท่านโต๊ะพราน

School

Shopping & Retail

โมเสสจิวเวอร์รี่จิ๋ว
รือเสาะ, Narathiwat 96150
Shopping & Retail

Shopping District

ตลาดนัด บ้านไม้แก่น
4071, 95140
Shopping District, Flea Market

Tourist Information Center

สะพานมิตราภาพ ท่าธง - เกะรอ
Yala, Thailand 95140
Tourist Information Center, Just For Fun, Tour Agency

Township

บ้าน เขาดิน
ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง, Pattani, Thailand 94140
Township

Travel & Transportation

วัดรามัน
Raman, Yala, Thailand
Travel & Transportation