บ้านพัก ตำบลท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี


Category

Price Range

$ (0-10)

Places Nearby

Cafe

Cafe' Amazon Palas
Ban Mayo, Pattani, Thailand
Cafe, Restaurant

Food & Beverage

ตลาดนัดตันหยง
Pattani, Thailand
Food & Beverage
ร้านเล่นเส้น สายบุรี
45 ม.2 บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, Sai Buri 94110
Food & Beverage

Government Organization

ิอบต.จะรัง
Pattani, Thailand
Government Organization
สถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอ
Muang Yala, Yala, Thailand
Government Organization

Home

บ้านบาละแต
ต.ลางา อ.มายอ, Pattani, Thailand
Home
บ้านโต๊ะชูด

Home

Hotel

สายบุรี
บ่างเก่า, Pattani, Thailand 94110
Hotel

Local Business

กองทัพอากาศสนามบินบ่อทอง@ปัตตานี

Local Business
อบต.พิเทน

Local Business
วัดทุ่งคล้า สายบุรี

Local Business
ฐานปฏิบัติการฉก.ร้อย.4211
Pattani, Thailand
Armed Forces
บ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
Muang Saiburi, Pattani, Thailand 94110
Local Business
รพ.สต.ปล่องหอย
94230
Local Business
รพ.สต. บ้านเตราะหัก
Ban Nam Bo, Pattani, Thailand 94130
Public Services & Government
เตราะบอน

Local Business
บ้านพักครูคุรุมิตร
Panare, Pattani, Thailand 94130
Elementary School
วัดควนใน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๒

Local Business
บ้านท่าสู
4157, Ban Nam Bo, Pattani, Thailand
Geographical Place
พ่อแก่ยักษ์ วัดควนใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

Local Business
ฐานปฎิบัติการเตราะปลิง
Pattani, Thailand
Local Business
กศน.ปะนาเระ
Panare, Pattani, Thailand 94130
Local Business
บ้านราษฎร์มณี
1/1 M.9, Panare, Pattani, Thailand 94130
Home, Restaurant
กองร้อย ต.ช.ด 444

Local Business
บางเก่า สายบุรี
45 ม.2 บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, 94110
Geographical Place

Market

ตลาดนัดปะนาเระ
94130, Panare, Pattani, Thailand 94130
Market

Martial Arts School

Sakam
94140
Martial Arts School

Middle School

โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา Konya Orphanage Home
Yaring, Pattani, Thailand
Middle School
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์
103 ต.พิเทน
Middle School

Military Base

ป้อมหน้า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44
บ้านปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี, Muang Saiburi, Pattani, Thailand 84180
Military Base
กองร้อยทหารพราน4408
94110
Military Base, Armed Forces
กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๒๑๒
ยะหริ่ง
Military Base

Neighborhood

Pattani

Neighborhood, Hotel, Residence

Park

มัสยิดบางเก่า
บ้านบางเก่า(บ้านงาแบ), ปัตตานี
Park

Phone/Tablet

Cartoon Shopเสื้อผ้าแฟชั้น
กรุงเทพ, Pattani, Thailand
Phone/Tablet

Professional Service

ห้องสมุดประชาชน อ.ปะนาเระ
Panare, Pattani, Thailand
Professional Service

Public & Government Service

DeeDee Vintage Shirt
48 M.5 TanyongDalo, Yaring, Pattani, Thailand 94150
Public & Government Service
อบต.ควน
Ban Mayo, Pattani, Thailand
Public & Government Service

Religious Place of Worship

วัดหงสาราม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
4061, Panare, Pattani, Thailand
Religious Place of Worship
ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
32/4, Ban Nam Bo, Pattani, Thailand 94130
Religious Place of Worship

Residence

ริมหาด บ้านน้ำบ่อ
Ban Nam Bo, Pattani, Thailand
Residence, Beach
บ้านจะรัง
Yaring, Pattani, Thailand 94150
Residence

Restaurant Wholesaler

น้ำพริกสมุนไพรป้าละออ ปะนาเระ
12/2 ม.1 ต.ท่าข้าม, Amphoe Panare 94130
Restaurant Wholesaler, Wholesale & Supply Store

School

โรงเรียนบ้านลางา ยะหริ่ง
22/2 ม.5 ต.หนองแรต, Amphoe Yaring 94150
School

Shopping & Retail

นานาโปรเสริม
9/1 ม.1 ต.ปะนาเระ, Amphoe Panare 94130
Shopping & Retail
ห้างทองฟิตรี ปาลัส
111ม.2ต.ท่าน้ำ.อ.ปะนาเระ.จ.ปัตตานื, Ban Mayo, Pattani, Thailand 94190
Shopping & Retail

Sports & Recreation

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๒๑๕ - ฐานปฏิบัติการหาดแฆแฆ
ม.4 บ้านแฆแฆ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130, Ban Nam Bo, Pattani, Thailand 94130
Sports & Recreation, Military Base, Armed Forces

Stadium, Arena & Sports Venue

สนามฟุตบอลคุณภาพ TY Stadium
Pattani, Thailand 94150
Stadium, Arena & Sports Venue, Sports Club

Tour Agency

บางมะรวด

Tour Agency
ชายหาดปะนาเระดินลังกาสุกะ
17, Amphoe Panare 94130
Tour Agency