วัดบ้านแม่เทินใต้

1177


Category

Places Nearby

Community Center

บ้านสวนป่าวังชิ้น
1124, วังชิ้น 54160
Community Center, Thai Restaurant, Buddhist Temple
บ้านเปาปม
101, Na Phun, Phrae, Thailand 54160
Community Center, Residence

Fairground

บ้านแม่สิน
บ้านแม่สิน, 54160
Fairground

Family Style Restaurant

ร้านหน้าสวน สวนวังผาทอง
สุโขทัย
Family Style Restaurant

Local Business

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักน้องขิง
ต.นาพูน, Phrae 54160
Local Business
ไร่ภูเหิน

Local Business
วัดอมรธรรม
1124, Na Phun, Phrae, Thailand
Local Business
วันเทพมงคลนิมิตร

Buddhist Temple
นาพูน
Na Phun, Phrae, Thailand 54160
Local Business

Medical & Health

บ้านนาปลากั้ง , วังชิ้น , แพร่
Na Phun, Phrae, Thailand 54160
Medical & Health

Mountain

ดอยแม่ระนาง

Mountain, Coffee Shop, Eco Tour Agency
ไร่ส้มแก้วกันต์

Mountain

Police Station

ด่านตรวจหาดรั่ว

Police Station

Religious Place of Worship

วัดบ้านเปาปม
Na Phun, Phrae, Thailand
Religious Place of Worship

Residence

บ้านปางสัก
Na Phun, Phrae, Thailand 64130
Residence
วัดบ้านแม่เทินใต้
1177
Residence
ท้ายสวน
Hadsiew, Sukhothai, Thailand
Residence

Restaurant

ครัวเจ้ปอ
นาปลากั้ง, สุโขทัย
Restaurant

Skin Care Service

BFC Skin Shop
3 หมู่ 1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่, Phrae 54160
Skin Care Service, Beauty Salon

Tour Agency

จุดชมวิวผาดอยแดง
1099, Chiang Dao, Chiang Mai, Thailand 64130
Tour Agency, Street, Region