สายบุรี

บ่างเก่า, Pattani, Thailand 94110

☎: 0622641454

Category

Places Nearby

Beach

Wasukri Beach , Saiburi Pattanee
Taluban, Pattani, Thailand
Beach

Cafe

Cafe' Amazon Palas
Ban Mayo, Pattani, Thailand
Cafe, Restaurant

Food & Beverage

ร้านเล่นเส้น สายบุรี
45 ม.2 บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, Sai Buri 94110
Food & Beverage

Local Business

Haspan Medical Clinic
Muang Saiburi, Pattani, Thailand 94110
Medical & Health, Finance, Local Business
บางเก่า สายบุรี
45 ม.2 บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, 94110
Geographical Place
วัดควนใน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๒

Local Business
บ้านราษฎร์มณี
1/1 M.9, Panare, Pattani, Thailand 94130
Home, Restaurant
บ้านท่าสู
4157, Ban Nam Bo, Pattani, Thailand
Geographical Place
รพ.สต. บ้านเตราะหัก
Ban Nam Bo, Pattani, Thailand 94130
Public Services & Government

Military Base

กองร้อยทหารพราน4408
94110
Military Base, Armed Forces

Park

มัสยิดบางเก่า
บ้านบางเก่า(บ้านงาแบ), ปัตตานี
Park

Public & Government Service

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี - Pea Saiburi
Taluban, Pattani, Thailand 94110
Public & Government Service

Reservoir

ริมสระ@บ้านใหญ่
King Amphoe Mai Kaen, Pattani, Thailand 94220
Reservoir

Residence

บ.ทุ่งเค็จ ปะเสยะวอ
ม.5 ปะเสยยะวอ อ.สายบุรี
Residence

Shopping & Retail

ห้างทองฟิตรี ปาลัส
111ม.2ต.ท่าน้ำ.อ.ปะนาเระ.จ.ปัตตานื, Ban Mayo, Pattani, Thailand 94190
Shopping & Retail