โรงเรียนบ้านวังเลียง อ.ลอง จ.แพร่


Category

Places Nearby

Armed Forces

บ้านหาดรั่ว ม.6 อ.วังชิ้น ต.วังชิ้น จ.แพร่
54160, Ban Wang Chin, Phrae, Thailand
Armed Forces

Automotive Repair Shop

อู่ซ่อมรถ สี่แยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่
Long, Phrae, Thailand
Automotive Repair Shop
อู่ซ่อมรถสี่แยกแม่แขมอ.ลองจ.แพร่
1023
Automotive Repair Shop, Coffee Shop

Beauty Salon

ร้านเหล้าปั่นวังชิ้น
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Beauty Salon

Buddhist Temple

วัดบ้านปันเจน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ถนน โยธาธิการ พร. 2021, Amphoe Wang Chin 54160
Buddhist Temple, Religious Center

Coffee Shop

เมืองแป้กาแฟโบราณ สาขาวังชิ้น
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Coffee Shop, Deli
Indy 1023 KAFE

Coffee Shop

Community Center

บ้านสวนป่าวังชิ้น
1124, วังชิ้น 54160
Community Center, Thai Restaurant, Buddhist Temple

Convent & Monastery

วัดสีทิใน

Convent & Monastery

Elementary School

โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม อ.ลอง จ. แพร่
Ban Ailim, Phrae,Thailand, Phrae
Elementary School
โรงเรียนบ้านแม่แปง
แม่แปง, Na Phun, Phrae, Thailand 54160
Elementary School

Event Planner

วัดวังเลียง
Long
Event Planner, Religious Place of Worship

Food & Beverage

ร้านต้นกล้วย
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand
Food & Beverage

Home

บ้านสบป้าก อ.วังชิ้น แพร่
54160, Amphoe Wang Chin 54160
Home, Hotel & Lodging
บ้านแช่ฟ้า
บ้านแช่ฟ้า, Mae Pak, Phrae, Thailand 54160
Home

Local Business

วิราภรณ์ รีสอร์ท @วังชิ้น, แพร่

Local Business
สวนป่าวังชิ้น บ้านดาคำ
Na Phun, Phrae, Thailand 54160
Local Business
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักน้องขิง
ต.นาพูน, Phrae 54160
Local Business
บ้านหาดรั่ว ม.6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

Local Business
@ บ้านใหม่
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Home
หาดรั่ว
54160
Local Business
วัดอมรธรรม
1124, Na Phun, Phrae, Thailand
Local Business
ขนส่งวังชิ้น
วังชิ้น, Ban Wang Chin, Phrae, Thailand
Local Business
ร้านอาหารอร่อยนะ

Food & Beverage
Kafe Indy 1023
Long, Phrae, Thailand
Coffee Shop
เฟอร์นิเจอร์รากไม้ธรรมชาติ-สมบัติเฟอร์นิเจอร์
33/2 หมู่ 2 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, Amphoe Wang Chin 54160
Local Business
บ้านหาดผาคัน จ.แพร่

Residence
วัดบ้านวังเลียง
บ้านทุ่งทองตำบลทุ่งแล้งอำเภอลอง, Long, Phrae, Thailand
Local Business
ไปแพร่กัน

Local Business
วัดหาดผาคัน

Local Business
วัดต้นม่วงคีรี

Middle School, Just For Fun

Police Station

ด่านหาดรั่ววังชิ้น
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Police Station, Fort
ด่านตรวจหาดรั่ว

Police Station

Residence

บ้านผาจั๊บ
Mae Pak, Phrae, Thailand 54160
Residence
บ.แม่บงใต้
Mae Pak, Phrae, Thailand 54160
Residence

Restaurant

ER รพ.วังชิ้น
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Restaurant

Restaurant Wholesaler

7/11 ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
Ban Wang Chin, Phrae, Thailand 54160
Restaurant Wholesaler

Safety & First Aid Service

รพ.สต.ผาจั๊บ

Safety & First Aid Service

School

โรงเรียนบ้านวังเลียง อ.ลอง จ.แพร่

School

Skin Care Service

BFC Skin Shop
3 หมู่ 1 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่, Phrae 54160
Skin Care Service, Beauty Salon