ACDE

Milana Tepića 52, 26300 Vršac


☎: 063 307 038

Category

About

ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo ima za cilj da svojim klijentima omogući preduzimljivije, kreativnije i inovativnije poslovanje.

Description

ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo je osnovana sa vizijom da svojim delovanjem omogući klijentima da postanu preduzimljiviji, kreativniji, inovativniji i poslovniji. ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo u svoj sastavu ima: - IT sektor - Konsalting sektor - Edukacioni sektor i - Tim za razvoj agro preduzetništva - Tim za razvoj socijalnog preduzetništva - Tim za razvoj omladinskog preduzetništva - Tim za razvoj ženskog preduzetništva - Tim za razvoj zelenog preduzetništva