ACVV Nuwerus Tehuis

Rusellstraat 85, 6850 Worcester, Western Cape


Category

About

n Diensvertakking van ACVV Worcester

Founded

ACVV Nuwerus Tehuis was founded in 1969

General Info

Voorkeur word verleen aan inwoners van Worcester en applikante moet 60 jaar oud wees.

Description

Tehuis vir versorging van ouer persone. Bestaan uit 7 aftreehuise (Hans Rabiehof), woonstelle en versorgingsafdeling. In totaal word 198 ouer persone versorg.

Mission

Om n 24-uur bekostigbare versorgingsdiens te lewer aan ouer persone uit Worcester en onmiddelike omgewing. Opname geskied sonder diskriminasie van geloof, geslag of ras.