Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund

Haraldsgt. 90/Postboks 548, 5501 Haugesund, Norway


☎: +47 52701030

Category

Price Range

$ (0-10)

About

Haugesundregionens største advokatfirma.

General Info

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS er Haugesundregionens største advokatfirma. Vårt primære nedslagsområde er Haugalandet med tilstøtende kommuner, hvor vi betjener et omfattende antall private og offentlige klienter mellom Bergen og Stavanger. Kontorene våre er sentralt lokalisert med lett tilgang fra korttidsparkering. Våre advokater har meget omfattende prosedyreerfaring innen de fleste rettsområder og tre av Haugalandets fire advokater med møterett for Høyesterett (tidesterettsadvo Eurojuris-samarbeidet sikrer oss førsteklasses IT-løsninger med løpende intranettilgang til samtlige advokater i de norske medlemskontorene, jevnt fordelt over hele landet. Medlemskapet i Eurojuris International sikrer oss i tillegg enkel tilgang til ca. 5.500 advokater over hele verden.