Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

Sport u. 5, Algyo, 6750


☎: 62-517-192

Category

About

2010-2011-ben épült Algyőn a XXI. század körülményeinek megfelelő Algyői Fehér Ignác Általános Iskola.

Founded

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola was founded in 2010-2011

Description

Tanulóink környezeti nevelésének fontossága már a 90-es években nagy szerepet kapott. Nélkülözhetetlennek tartjuk a környezet iránti tisztelet, megbecsülés és védelem igényének kialakítását. Nagy figyelmet fordítunk testi és lelki egészségük megőrzésére. Úttörőmunkánk országos elismerésekén intézményünk 2005-ben Ökoiskola címet kapott, amit 2007-ben meghosszabbítottak, valamint a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) oktatóközpontja lett. 2006 szeptemberétől a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében öt osztályban elindítottuk matematikából, illetve magyar nyelvből a kompetencia alapú képzést, négy tanulócsoportban a szociális, életviteli kompetenciák fejlesztését szolgáló modulokat. Új csoportok belépésével ma már minden osztályban megjelennek a kompetencia alapú oktatás elemei. A pályázat támogatásával sokat fejlődött az iskola informatikai, technikai ellátotságának színvonala. Arra törekszünk, hogy a diákok iskolánkban az alkalmazásra kész tudást családias légkörben, korszerű eszközökkel és módszerekkel sajátíthassák el.