Angsjön, Värmland

Karlskoga


Category

Description

Angsjön är en sjö i Karlskoga kommun i Värmland och ingår i. Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Valån (Kärmälven). Vid provfiske har abborre, gers, löja och mört fångats i sjön.DelavrinningsområdeAngsjön ingår i det delavrinningsområde (657666-143080) som SMHI kallar för Mynnar i Möckeln. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 7 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Valån (Kärmälven) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (76 %) och sankmarker (10 %). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  %.Se även Lista över insjöar i Karlskoga kommun