BioDynamic Bulgaria

с. Мало Малово, 2205 община Драгоман


☎: 359 885 688 483

Category

About

Ферма за биохумус от червен калифорнийски червей. Тел.: 0885 688 483

Founded

BioDynamic Bulgaria was founded in 22.04.2013

General Info

Фермата е разположена в село Мало Малово, на южния склон на Чепън планина, част от западна Стара планина. Селото се намира на 40 км в северозападна посока от град София и на 12 км източно от град Драгоман. От 2007 година територията е включена в Натура 2000 - екологична система от защитени зони в Европейския съюз.

Description

Започнахме да отглеждаме червен калифорнийски червей през април 2013 г. с цел производство на биохумус. Биохумусът, познат още като вермикомпост, е резултат от преработка на гниеща органична материя, посредством вид земни червеи – Eisenia fetida. Полученият продукт е най-финия и най-качествения органичен тор, подходящ за всички видове растения. Той е неколкократно по-добър от изкуствените торове и за разлика от тях, подобрява структурата на почвата и благоприятства развитието на полезните микроорганизми. Червените калифорнийски червеи се хранят предимно с оборски тор и всякакви отпадъци от растителен произход. Биохумусът се извлича след период на обработка от 12 – 18 месеца и се пресява, за да се отдели продукт с чистота над 95 %. Биоторът съдържа всички макро и микро елементи, необходими на растенията през целия им жизнен цикъл. Употребата му води до по-бързо и равномерно покълване, ускорен растеж, висока устойчивост и продуктивност.

Mission

В нашата ферма сме се посветили на природосъобразния начин на живот и производството на екологично чисти продукти, полезни за човека и околната среда. Желанието ни е да вдъхновим повече хора да живеят хармонично. Искаме да покажем, че е възможно да бъдеш част от съвременното общество, без да се примиряваш с установените модели.

Products

Червен калифорнийски червей и биохумус.