Bygg og Bevar

Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, NorwayCategory

About

Ta vare på huset ditt! Bygg og Bevar gir deg tips om hvordan og oversikt over fagmiljø og kurs over hele landet. www.byggogbevar.no

Founded

Bygg og Bevar was founded in 2010

Company Overview

Ta vare på huset ditt! Bygg og Bevar er en nettportal for alle som ønsker hjelp og informasjon ved restaurering/rehabilitering av eldre bygg. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima - og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening

Mission

Ta kontakt med sekretariatet: [email protected] Besøksadresse: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo