Comfort Dental

Ulica Dimo Hadzidimov no.38, 1000 Skopje


☎: 02 61 30 551 ; 070 359 933

Category

  Price Range

  $$ (10-30)

  About

  Насмевката трае еден момент, но сеќавањето за насмевката останува засекогаш.

  Description

  Концептот на нашата стоматолошка ординација е заснован на хигиена,технологија и ефикасност. Темелот на нашата работа е етика.