Crveni Krst Brus

Bratislave Petrović bb, 37220 Brus


☎: 037/825735

Category

About

Црвени крст Брус је једна од 186 организација Црвеног крста Србије која своју мисију, задатке и програме спроводи на територији Бруса.

Description

Црвени крст Брус је једна од 186 организација Црвеног крста Србије која своју мисију, задатке и програме спроводи на територији Бруса. Циљ: Мисија Црвеног крста је да олакшава лјудску патњу, са задацима да: - пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном праву, - превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите, - унапређује хуманитарне вредности у друштву и - у случају стања потреба пружа социјалну заштиту и збрињавање Опис: Црвени крст Брус као саставни део Црвеног крста Србије своје задатке остварује обављајући следеће делатности: - социјална делатност - здравствено-превентивна делатност - прва помоћ и реалистичко приказивање повреда стања и обољења - промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви - подмладак и омладина - припрема и деловање у несрећама - спасилаштво на води и планини - организација и развој - ширење знања о међународном покрету, основним принципима и међународном хуманитарном праву - међународна сарадња - служба тражења На овој страници постављаћемо информације којима ћемо најављивати наше активности и информације о реализованим акцијама.