E-Learning Program in Classical Homeopathy, Bulgaria

ул.Иван Сусанин-65,партер, 1618 Sofia, Bulgaria


☎: 02/44-11-855

Category

About

Е-Обучение по Кл.Хом.към Академията на Проф.Витулкас, даващо неговите знание и опит, състояща се от солидно установени правила.

Founded

E-Learning Program in Classical Homeopathy, Bulgaria was founded in Стратирахме Двугодишното обучение по Класическа Хомеопатия към Академията на Проф.Витулкас през 2016г. м.Ноември в гр.София.

Description

Изучаването на Kласическа хомеопатия из основи,както и поемането на отговорността за по-нататъшното лечение на физическите и психо-емоционалните симптоми у човек е дълбоко и хуманно действие.