Fidelitas - Hajdúböszörmény

Kálvin tér 3 - FIDESZ Iroda, Hajdúböszörmény, 4220Category

About

Az új Nemzedék

Description

A Fidesz - Magyar Polgári Párt ifjúsági társszervezeteként, egy új nemzedék képviseletében alakult meg a Fidelitas 1996-ban. A markánsan jobbközép irányultságú nemzedéki tömörülést már a rendszerváltás után eszmélő nemzeti szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodású diákok hozták létre. A Fidelitas kezdetektől fogva sorai közé vár minden 14 és 35 év közötti fiatalt, aki felelősséget érez kisebb és nagyobb közösségeinkért, akinek fontos az őseinktől kapott kultúra megőrzése és továbbadása, környezetünk védelme, a keresztényi alapokon nyugvó szolidaritás eszméje, a tisztes versenyre épülő piacgazdaság gondolata, és az ezer éve európai, lélekben egységes magyar nemzet felvállalása. A Fidelitas alapításától kezdve céltudatosan képviseli ezen értékeket, és úgy véli: a magyarság szellemi-erkölcsi megújulása, végsősoron gazdasági megerősödése és a negyven éves diktatúra utáni talpraállása nem képzelhető el a társadalmat összetartó közösségi háló újraszövése nélkül. Meggyőződésünk, hogy a szabad nemzetek körébe való végleges visszatérésünk nem cél, hanem eszköz: uniós csatlakozásunk egy felemelt fejű, gyarapodó, elesettjeit és szegényeit felkaroló, értékeire büszke és a világban eligazodni tudó nemzet esélyét teremti meg. Rajtunk, fiatalokon is áll, hogy élni tudunk-e a lehetőséggel.