GAL Podu Înalt

Adresa sucursala: sat Bacaoani, comuna Muntenii de Josi, judetul Vaslui, 737170 Deleni, Vaslui


☎: 0335410177

Category

About

Grup de Actiune Locala Podu Inalt este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010.

Description

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni. Populaţia existentă în spaţiul GAL este de 50.088 de locuitori, suprafaţa teritoriului este de 967 kmp, iar densitatea populaţiei este de 51,77 locuitori/kmp. Toate comunele sunt cuprinse în lista zonelor sărace, rata sărăciei fiind de 47,3%, peste rata sărăciei din Regiunea de Nord-Est. Sunt trei comune care fac parte din zonele defavorizate: Alexandru Vlahuţă, Bogdana şi Bogdăniţa. Asociaţia a fost constituită din 51 de membri: 14 consilii locale, 27 inteprinderi mici, mijlocii şi persoane fizice autorizate, 6 organizaţii non-guvernamentale şi 4 persoane fizice. După domeniile de activitate, firmele şi organizaţiile nonguvernamentale sunt: 17 firme private de profil agricol, un grup de producători de ouă şi carne de pasăre, o firmă privată din sectorul forestier, 6 firme de comert, o firma de transport de mărfuri, o firmă de consultanţă, o organizaţie de mediu, o organizaţie de cult, o organizaţie a minorităţilor, o organizaţie de protecţie socială şi două organizaţii agricole.

Mission

Misiunea GAL Podu Inalt este de a-si implementa strategia de dezvoltare locala. Se urmareste aducerea unor bani de la nivel european si national catre acest teritoriu definit de cele 14 comune unde activeaza GAL-ul, bani care pot fi distribuiti catre diversi beneficiari. In felul acesta se creeaza liniile de finantare la nivelul GAL-ului. Spre exemplu, GAL Podu Inalt are linii de finantare care sustin activitati prin urmatoarele masuri: MĂSURA 411.11marea profesionala, informare si difuzare de cunostiSURA 411.12talarea tinerilor fermiSURA 411.21ernizarea exploataţiilor agricSURA 411.23şterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiSURA 411.41ijinirea fermelor agricole de semi - subzisteSURA 412.21ma împădurire a terenurilor agricSURA 413.12ijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro - întreprindSURA 413.13urajarea activitatilor turistSURA 413.22ovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurSURA 421lementarea proiectelor de coopern functie de particularitatile teritoriului, GAL Podu Inalt si-a facut incarcarea financiara pe aceste linii de finantare.