Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo

Дине Манчића, 11300 Smederevo


☎: +381 (26) 4631536

Category

About

Unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom.

Founded

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo was founded in Grad Smederevo

Description

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo osnovan je 30. juna 1994. godine odlukom Skupštine opštine Smederevo kao nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija u koju se dobrovoljno udružuju socijalno humanitarne organizacije koje deluju na teritoriji grada Smedereva. Savez je osnovan sa ciljem da ujedini organizacije osoba sa invaliditetom koje deluju na teritoriji grada Smedereva, predstavlja ih i zastupa njihove zajedničke interese pred donosiocima odluka i drugim akterima na gradskom i republičkom nivou. Danas Savez predstavlja 12 organizacija osoba sa invaliditetom među kojima se nalaze tradiocionalne organizacije koje svoje članove okupljaju prema vrstama invaliditeta, kao i tzv. interesne organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta radi rešavanja određenih problema ili učestvovanja u specifičnim aktivnostima (sport, edukacije…).

Mission

Unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva.