H.C Products AB

Runängsgatan 13, 44250 Ytterby, Sweden


☎: 070-381 81 63, 073-565 76 81

Category

Founded

H.C Products AB was founded in Hanna Lindfors och Caroline Aronsson DeKinnaird

Company Overview

H C Products AB jobbar med att ta fram innovationer främst till vården. Vi har en produkt just nu som vi tror kommer att bli storsäljaren den kallas för Samariten och det är en hygien teknisk produkt som är framtagen just i syftet att stoppa smittspridningen inom vård och omsorg. Till Samariten håller vi skapat en app som gör det lätt för personal som arbetar att fylla på skyddsutrustning som är på väg att ta slut, detta för att det alltid skall finnas rätt skyddsartiklar på arbetsplatsen. i framtiden ser vi oss gärna även utbilda undersköterskor/vårdare om vikten att hålla de basala hygienrutinerna och även kunna påvisa att vi tillsammans kan minska onödigt lidande och kostnader just inom detta området. Vi ser även ett stort behov av att ta vår produkt till andra delar av världen.

Products

Samaritan