Helsinški odbor za ljudska prava / Helsinki Committee for human rights

Nikole Tesle 2/10, 76300 Bijeljina


☎: +387 55 210851

Category

About

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj Nikole Tesle 2/10 Bijeljina Tel. +387 55 210 851 Nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija

General Info

O NAMA Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je nepolitičko, nezavisno, nevladino i neprofitabilno udruženje građana, koje je registrovano 10. maja 1996. godine kod nadležnog Osnovnog suda u Bijeljini. Od svog osnivanja ova nevladina organizacija je posvećena promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Organizacija je, takođe, svoje aktivnosti usmjerila na edukaciju građana, posebno mladih, o temeljnim vrijednostima na kojima su zasnovana ljudska prava, kao i oblast tranzicione pravde. Helsinški odbor RS u prošlosti je provodio sistematsko praćenje stanja u oblasti ljudskih prava i objavljivao redovne tromjesečne izvještaje, koji su predstavljani domaćoj i međunarodnoj javnosti. Odjeljenje za edukaciju o ljudskim pravima organizacije je ostvarilo niz različitih edukativnih aktivnosti za mlade, profesionalne grupe, buduće donosioce odluka, medije, vjerske vođe, itd. U periodu 2001-2005. godine, organizacija je uspostavila saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te je ostvarila značajane zajedničke aktivnosti, kao što su seminari za sudije i tužioce u BIH na temu „Suđenje za ratne zločine“ i niz konferencija pod nazivom „Premošćivanje jaza između MKSJ-a i lokalnih zajednica u BiH“, gdje je prezentovan rad MKSJ-a u lokalnim zajednicama u kojima su počinjeni teški ratni zločini. Nakon uspostavljanja Vijeća za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, Helsinški odbor u RS postao je član mreže podrške sudu, intenzivno radeći na promovisanju i potpori rada nacionalnog pravosudnog sistema u suđenjima za ratne zločine. Odjeljenje za tranzicijsku pravdu je realizovalo različite obrazovne aktivnosti za medije, mlade, kao i publikacije iz oblasti tranzicione pravde. Na osnovu odluke Vijeća ministara, početkom 2010. godine, Helsinški odbor je uključen u rad Ekspertne radne grupe za izradu Strategije tranzicione pravde u BiH i akcionog plana za njeno provođenje. Helsinški odbor u RS je član različitih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža, kao što je BHRN, regionalna mreža obrazovanja o ljudskim pravima, HREA, međunarodna koalicija za kazneni sud, Mreža pravde u BiH, NVO koordinaciono tijelo i mreža podrške nacionalnom sudu. Organizacija ima sedam stalno zaposlenih, a prilikom zapošljavanja se poštuju razlike u polu i nacionalnosti. Osim zaposlenih, organizacija ima i dobro oganizivanu mrežu volontera u pet lokalnih zajednica u BIH i aktivnu omladinsku grupu od 60 članova, koja realizuje svoje sopstvene aktivnosti uglavnom fokusirane na populaciju mladih u BIH. Organizacija se finansira kroz donatorska sredstva različitih fondacija. Glavni ciljevi Helsinškog obdora u RS su: - sistematsko praćenje stanja ljudskih prava u RS, BiH i regiji - uspostavljanje baze podataka o kršenju ljudskih prava, - predlaganje konkretnih mjera za poboljšanje stanja ljudskih prava, - pružanje stručne i konkretne pomoć za žrtve kršenja ljudskih prava, - uspostava saradnje sa svim zainteresovanim stranama koje nastoje sa poboljšaju stanja ljudskih prava

Description

Background on the organization Since it was founded, on the 10th of May 1996 in Bijeljina, the work of this non-governmental organization was dedicated to promotion, protection and monitoring of the condition of human rights in RS, BH and the region. The activities of the organization are also directed towards education of citizens, especially youth, about the basic values upon which human rights were founded, including the field of Transitional Justice. The Human Rights education sector within the organization has realized a sequence of different educational activities for young people, professional groups, future decision makers, media and religious leaders. In the period 2001 – 2005, the HCHR established the cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and realized significant joint activities through which the work of the Tribunal was presented in the local communities in which serious war crimes were committed. After the establishment of the War Crimes Council of the Court of BH, the Helsinki Committee for Human Rights in RS became a member of the BH Court Support Network, working intensively on the promotion and support to the work of the National Judicial System in war crimes trials. The Transitional Justice sector has realized different educational activities for media and youth including the publications from the domain of Transitional Justice. The HCHR has been a member of different national, regional and international networks such as BIRN, Regional Human Rights Education Network, HREA, Coalition for the International Criminal Court, Justice Network of BH, NGOs Coordination Body and National Court Support Network. A special attention is paid to the gender and nationality balance during the recruitment process. The most important goals of the Helsinki Committee in RS are: To monitor systematically the situation in RS, BH and the region in the domain of human rights; To establish a database on human rights violations; To propose concrete measures to improve the situation in the domain of human rights; To provide expert and concrete help to the victims of human rights violations; To establish the cooperation with all interested parties, which tend to improve the condition of human rights in these countries.