HR Helse Møre og Romsdal

Ålesund, Norway


Category

About

Personalavdelingen i Helse Møre og Romsdal

Description

HR-avdelinga i Helse Møre og Romsdal er ei stabsavdeling i føretaket med ca 6200 tilsette. Vårt strategiske mål er å vere pådrivar for utvikling og styrking av HR som fagområde sett ut frå organisasjonen sitt behov. Ei av våre sentrale oppgåver er å legge til rette for at leiarar og tilsette har rett kompetanse og verktøy i arbeidet med å skape pasientens helseteneste. Facebook-sida vår vil vere ein stad vi kan gi deg eit innblikk frå vår kvardag.Vi ønskjer å dele informasjon, opplevingar og kunnskap med deg for å kunne utvikle oss vidare og tilføre verdi til dei kring oss. Dialog og samspel med våre interessenter er nyttig for å forbetre og uitvikle oss på ein best mogleg måte for å skape auka pasientverdi. Vi set pris på frie ytringar og har stor takhøgde. Gjennom samtale, dialog og tilbakemeldinger kan ein skape god ytringskultur. Samstundes tek vi redaktøransvar. Det inneber at ytringar som gjeng utover det vi kan akseptere vert fulgt opp, og i verste fall kan dei verte sletta. Vi voner at Facebook-sida vår kan vere ein arena for utveksling av nyttig informasjon.

Places Nearby

Automotive Body Shop

Østbyen Bil & Karosseri
Brusdalsveien 240, 6011 Ålesund, Norway
Automotive Body Shop

Automotive, Aircraft & Boat

Skorpen og Myren Bil As - Ferda
Lerstadvegen 304, 6014 Ålesund, Norway
Automotive, Aircraft & Boat, Company

Beach

Bakkevika

Beach, Region

Beauty, Cosmetic & Personal Care

Oasen
Bankvegen 4, 6290 Haramsøy, More Og Romsdal, Norway
Beauty, Cosmetic & Personal Care

City

Myklebost, Ålesund

City
Haram, Norway
Haram, Norway
City

Coffee Shop

Waynes Coffee Ålesund
Rasmus Rønnebergsgate 4, 6002 Ålesund, Norway
Coffee Shop, Restaurant

Company

proESS AS
Lerstadvegen 540, 6018 Ålesund, Norway
Company
Fretex-butikken i Ålesund
Kipervikgt 11, 6003 Ålesund, Norway
Shopping & Retail
MS Sklinnabanken
Ålesund, Norway
Company

Contractor

Dyb Anlegg AS
Sentrum, 6036 Mauseidvåg
Contractor

Family Style Restaurant

Bulduks
Nedregårdsveien 9, 6010 Ålesund, Norway
Family Style Restaurant, Turkish Restaurant, European Restaurant

Financial Aid Service

Promera Business Services As
Parkgata 3, 6003 Ålesund, Norway
Financial Aid Service, Financial Planner, Accountant

Fishing Store

Havskjer
Hestholmvegen 21, 6014 Ålesund, Norway
Fishing Store

Food & Beverage

Tante Bruun Café
Ålesund Storsenter, Grimmergata 1, 0000 Ålesund, Norway
Food & Beverage, Travel & Transportation

Foodservice Distributor

Jacob Bjørge As
Bjørge Industriveg 7, Ellingsøya, 6057 Ålesund, Norway
Foodservice Distributor, Food Wholesaler

Hospital

Brosundet Tannklinikk
Notenesgate 3, 6002 Ålesund, Norway
Dentist, Hospital

Island

Terøya, Haram

Island

Local Business

Felespelaren
Nybømarka 17, 6011 Aalesund, More Og Romsdal, Norway
Local Business
Drikkevaregrossisten - HM Salg og Service
Brusdalsvegen 220, 6011 Ålesund, Norway
Foodservice Distributor
O.a. Devoldsgt.
6002 Ålesund, Norway
Local Business
Vestre Hovdenesvegen 2
6019 Ålesund, Norway
Local Business
Lømyra

Local Business
Tranvågvegen
Fiskarstrand
Apartment & Condo Building
Lykke og Leandro
Vegsund, 6020 Ålesund, Norway
Local Business
Vannspringdalen & Aksla
Ålesund, Norway
Local Business
Homemade By Olinda
Vikavegen 189, 6272 Hildre, More Og Romsdal, Norway
Local Business
dampskipet OS

Local Business
Syvergaarden

Residence
Lilletoppen
Ålesund, Norway
Local Business
Flisekompaniet
Smibakken 3, 6018 Ålesund, Norway
Home Improvement
Gartnerivegen

Home

Marine

M/F Hjørundfjord
6174 Ålesund, Norway
Marine
Festøy Fergekai
6174 Ørsta
Marine
B/F Storfjord.
6037 Ålesund, Norway
Marine
Ferga Festøya - Solavågen
Ålesund, Norway
Marine

Medical Company

HR Helse Møre og Romsdal
Ålesund, Norway
City, Medical Company
Ålesund Lungeklinikk
Kongens gate 13, 6003 Ålesund, Norway
Internist (Internal Medicine), Medical Company

Mountain

Hamnsundhellaren

Mountain

Outdoor, Recreation & Fitness

Ålesundsrittet
Spjelkavik Barneskole, 6010 Ålesund, Norway
Outdoor, Recreation & Fitness
TH-Gaming EB
Spjelkavik, 6017 Ålesund, Norway
Outdoor, Recreation & Fitness

Photographer

Lillys studio
Åsesletta 17 B, 6016 Ålesund, Norway
Photographer

Photography Videography

Borgen Foto
Ullavegen, 6290 Haramsøy, More Og Romsdal, Norway
Photography Videography, Photographer, Professional Service

Picnic Ground

Hagepettertoppen

Picnic Ground

Political Organization

Møre og Romsdal FpU
Kipervikgata 30, 6003 Ålesund, Norway
City, Political Organization, Youth Organization

Region

Rambjøra

Region, Mountain

Rent to Own Store

Pon Equipment As - Avd. Ålesund Møre & Romsdal
Smibakken 11, 6015 Ålesund, Norway
Rent to Own Store

Residence

Brendhaugen
Dyrøyveien 14 A, 6057 Ålesund, Norway
Residence

Restaurant

Sjøbuda Sunde
SUNDEVEGEN 164 SOLAVAGEN, 6037 Eidsnes, Hordaland, Norway
Restaurant

Vacation Home Rental

Ullahammaren Feriehus
Ullahammaren 18, 6290 Haramsøy, More Og Romsdal, Norway
Vacation Home Rental, Hotel Resort, Cabin