Hushållningssällskapet Gamlebykontoret

59432 Gamleby


☎: 0480-15670

Category

About

Genom kundmöten levererar vi kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. Det innebär att vi förmedlar kunskap och rådgivning.

Founded

Hushållningssällskapet Gamlebykontoret was founded in November 1811 på Staby Gård, Hultsfred

Description

Historik Hushållningssällskapet i Kalmar tillhör de äldsta i landet. Det bildades 1811 efter förebilder i Finland och på Gotland. Uppgiften för Hushållningssällskapet var redan från början att utveckla landsbygden för att få resurserna att räcka till för landets befolkning. År 1814 bildades Hushållningssällskapen i Kronoberg och Blekinge. Hushållningssällskapens magasin går till 90000 medlemmar i Kalmar/Kronoberg/Blekinge, Östergötland och Södermanland/Örebro, Uppsala/Stockholm, Gävle/Dala och Västmanlands län. Vi gör två editioner totalt 36 sidor (28 gemensamma och 8 s.k. regionala sidor). Vi driver även försöksverksamhet på Torslunda, Öland, med bl.a frukt och bär samt potatis och spannmålsförsök. Idag handlar uppdraget mer om att utveckla landsbygden och landsbygdsföretagen så att fler kan bo och arbeta där. Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.

Mission

En landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.

Products

Kunskapsrådgivning inom Växtodling, ekonomi, fiske, bygg, skog, trädgård, husdjur, landsbygdsutveckling, lantbruk, nöt, gris, fågel Äger skolorna Gamleby- Helgesbo, Ingelstorp- samt Ingelstadsgymnasiet