Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria

Soseaua Turnu Magurele, 140003 Alexandria, Teleorman


☎: 0247312181

Category

Founded

Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria was founded in 1975

Description

Şcoala este mediul deschis, prietenos, tolerant, stimulativ şi creativ în care elevul se simte în siguranţă, acceptat, cel mai important, integrat, unde îşi poate dezvolta potenţele lui native în vederea atingerii nivelului maxim al dezvoltării personalităţii sale.
Pionii principali ai creării acestui mediu sunt cadrele didactice sprijinite de specialişti, părinţi şi membri ai comunităţii. Împreună facilitează crearea unei personalităţi armonioase, capabile să se integreze şi să sprijine pozitiv societatea.
Cadrele didactice au misiunea nobilă de mediatori între ceilalţi factori educaţionali, fiind, la nevoie, iniţiatori şi susţinători de opinii şi acţiuni.
Rolul lor este de a identifica şi de a valorifica potenţialitatea comunităţii în general şi a indivizilor în particular, cu scopul de a asigura o ofertă educativă completă pentru cei implicaţi. Scopul nostru este ca fiecare individ să se integreze complet în comunitate.
Urmăm astfel principii fundamentale, precum respectarea şi construirea demnităţii umane, parteneriatul social pentru educaţie, activ, stabil, de durată şi centrat pe elev.
Aceste principii sunt susţinute prin conturarea unui spirit de echipă – profesori, elevi, părinţi – şi prin definirea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii noştri.
Activitatea desfăşurată la nivelul Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria presupune:
- să aibă porţile deschise pentru toţi doritorii de educaţie şi profesionalizare, indiferent de etnie, statut social sau profesional, asigurând un cadru adecvat, într-o continuă modernizare a resurselor materiale şi umane;
- să promoveze un învăţământ modern, centrat pe elev, în funcţie de nevoile şi posibilităţile lui concrete, care pe parcursul procesului educativ să acumuleze nu numai cunoştinţe generale, dar şi deprinderi şi abilităţi indispensabile omului societăţii contemporane;
- să promoveze o educaţie raţional-emotivă, elevii fiind învăţaţi să colaboreze în îndeplinirea unor sarcini, să opereze opţiuni dezirabile, prin studiu activ şi investigaţia directă a realităţii;
- să pună accent pe cursurile de consiliere şcolară şi vocaţională pentru o comunicare mai bună, cunoaştere şi autocunoaştere, pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii.
- să profesionalizeze în funcţie de nevoile reale ale pieţei forţei de muncă din zonă prin informaţii utile, prin programe eficiente pentru sprijinirea dezvoltării procesului de orientare profesională şi consiliere în carieră.
- să asigure şi să încurajeze formarea continuă, dezvoltarea metodelor de predare-învăţare pentru toţi cei interesaţi de educaţie în propria lor comunitate;
- să racordeze şcoala şi comunitatea locală la sistemul de valori şi standarde europene, prin dimensiunea europeană a educaţiei;
- să stabilească relaţii strânse cu organizaţii de tineret, agenţi economici, factori locali de decizie capabili să influenţeze strategia viitoare privind formarea profesională pentru a răspunde nevoilor generate de schimbarea structurii ocupării forţei de muncă atât la nivel local, regional cât şi naţional;
- să deţină relaţii strânse cu familiile pentru sprijinirea cunoaşterii mai realiste a resurselor personale ale fiilor/fiicelor, semnificativă într-o carieră, să încurajeze interesele şcolar-profesionale de timp liber ale adolescenţilor, a muncii adecvate în gospodărie;
- să oferteze şi alte servicii decât cele educative cum ar fi cele culturale, de expertiză şi consiliere.

Mission

Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria oferă servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne.
Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria Reviews

Places Nearby

Car Wash

Omv Viva Peco
Alexandria, Teleorman
Car Wash, Movie Theater

City

Starita, Teleorman, Romania
Starita, Teleorman, Romania
City
Orbeasca de Jos, Teleorman

City, Landmark & Historical Place

Dance & Night Club

The Privilege Club
Teleorman, Mavrodin
Dance & Night Club

Event Planning Service

Golden Star Events
strada Bucuresti, Alexandria, Teleorman
Event Planning Service

Farm

Road

Farm, Residence

Fashion

Răzvan Jrr Arabul
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40, 147050 Buzescu
Fashion

Fishing Store

Cupa Alexandriei la pescuit sportiv
Alexandria, Teleorman
Fishing Store

Food & Beverage

Balta Lazar
Langa Alexandria, Alexandria, Teleorman
Food & Beverage
Balta Lazăr Alexandria
http://www.baltalazaralexandria.ro/, Alexandria, Teleorman
Food & Beverage, Fishing Store, Business Service

Internet Company

Complete Management Concept
str. Dunarii, bl. Patria, sc. A, Ap. 30, 140040 Alexandria, Teleorman
Web Designer

Local Business

High Life Bristro Cafe
Poroschia
Local Business
Pro Colantari
Str. Dunarii, 140065 Alexandria, Teleorman
Local Business
Balci Orbeasca

Local Business
Parc Padurea Vedea
Alexandria, Teleorman
Local Business
Geovali
Orbeasca De Sus, Teleorman, Romania
Tea Room
Str. Presei, Plosca
Plosca
Local Business

Locality

Afara
Vitanesti
Locality

Nail Salon

Ana Nails
Orbeasca de Sus, 147238 Alexandria, Teleorman
Nail Salon, Tattoo & Piercing Shop

Park

Afaraa
Alexandria, Alexandria, Teleorman
Park

Region

Teleorman , Negreni

Region, City

Salad Bar

La Voica City
Magur
Salad Bar

School

Scoala Orbeasca
Scoala Gimnazială Nr. Orbeasca, 147238 Orbeasca De Jos, Teleorman, Romania
School

Township

Buzescu City
Buzescu
Township, Residence

Travel Agency

Reședința „Cotroceni”
147190 Magura, Teleorman
Travel Agency, Residence