Lomens kyrka


Category

Description

Lomens kyrka ligger i byn Lomen i Vestre Slidre kommun i Oppland fylke i Norge.KyrkobyggnadenKyrkan invigdes den 29 juli 1914 och ersatte Lomen stavkyrka, där kyrkogården hade blivit för liten. Redan 1905 hade arkitekt Holger Sinding-Larsen ritat ett utkast till kyrkan. Slutliga ritningarna framställdes av Heinrich Jürgensen, som var verkställande arkitekt. Byggnaden är uppförd av tegelsten och består av ett långhus med ingång i väster och ett kor i öster med en absid. Ovanför koret finns ett brett östtorn. I korets absid finns tre målade glasfönster av Emanuel Vigeland från 1940. I kyrkorummet finns sittplatser för omkring 200 personer.Inventarier I kyrkorummets nordöstra del bredvid koret finns predikstolen med en trappa. Predikstolens korg har fyra bildfält. Dopfunten har en åttakantig cuppa som vilar på en åttakantig fot. Orgeln är byggd 1968 av Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk A/S.Referenser Norges kirker Kyrkjesøk Vestre Slidre kommun