Mikroregión nad Holeškou

Rakovice 25, 92208 Rakovice, Trnavský, Slovakia


☎: 00420 915 700 978

Category

About

Predstavenie Mikroregiónu nad Holeškou, jeho činnosti a činnosti jednotlivých členských obcí. Oboznámenie s podujatiami organizovanými mikroregiónom.

Founded

Mikroregión nad Holeškou was founded in Zakladajúcimi obcami boli: Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Rakovice, Šterusy, Veľké Kostoľany, Veselé. V júni 2001 bola za člena prijatá Združená stredná škola poľnohospodárska v Rakoviciach, kde sa vytvorilo sídlo mikroregiónu.

General Info

Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Mikroregión územno - správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa zachovala až po súčasnosť. História územia obcí mikroregiónu siaha až do neolitu, čo prezrádzajú archeologické nálezy. Obce boli osídľované približne v rovnakom historickom období, vzájomná blízkosť ich predurčovala k vzniku približne rovnakých kultúrnych tradícií. Hodnota kultúrneho dedičstva tohto územia je určená množstvom zachovaných kultúrnych pamiatok, udržiavaním kultúrnych a duchovných tradícií a genofondovo hodnotnými prírodnými lokalitami, predstavujúcimi bohatý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Jednou z hlavných činností mikroregiónu v tejto oblasti bolo vybudovanie cyklotrasy.

Description

Zakladajúcimi obcami boli obce: Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Rakovice, Šterusy, Veľké Kostoľany, Veselé. V júni 2001 bola za člena prijatá Združená stredná škola poľnohospodárska v Rakoviciach, kde sa vytvorilo sídlo mikroregiónu. Na marcovom zasadnutí snemu v roku 2004 prišlo k zmene názvu roregión nad Holešmikroregión bol rozšírený o ďalšie dve obce: Trebatice, Nižná. Na májovom zasadnutí snemu v roku 2007 bol mikroregión znovu rozšírený o ďalšie dve obce: Krakovany, Kočín - Lančár. Na júnovom zasadnutí snemu v roku 2009 prišlo k ďalšiemu rozšíreniu o dve obce: Ostrov, Prašník. V roku 2013 bol mikroregión rozšírený o obec Chtelnica a v decembri 2014 zo združenia vystúpila obec Prašník. V roku 2016 sa mikroregión rozrástol o obec šípkové a Mesto Vrbové. V súčasnosti má mikroregión 15 členských obcí a čestným členom je i Stredná odborná škola Rakovice. Združuje viac ako 22000 obyvateľov.

Mission

Mikroregión nad Holeškou sa svojou činnosťou zameriava hlavne na: koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou dosiahnutie vyššej ekonomickej prosperity obcí v mikroregióne a ich obyvateľov ochranu životného prostredia