More Than One Story

Järnvägsgatan 2, 272 80 Simrishamn, Sweden


☎: +46 414 819864

Category

  About

  More Than One Story is a card game designed to build bridges between people of all ages, backgrounds and cultures.

  Founded

  More Than One Story was founded in 2011-12-15

  General Info

  IN SWEDISH: More than one story går att köpa på http://present365.se/MoreThanOneStory Bakgrund Under hösten 2011, visade SVT den nigerianska författarens, Chimamanda Ngozi Adichies föreläsning om den fara som finns när människor bara hör endast en berättelse om ett folk, om ett land, om en grupp eller om en individ (The Danger of a Single Story). Hon pratade om hur vi behöver flera berättelser om varandra för att undvika att fastna i segregation, fördomar och främlingsfientlighet. Dessa tankar har inspirerat oss på Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn att utveckla en praktisk metod på hur vi kan arbeta aktivt för integration, förståelse, nyfikenhet och respekt mellan människor i olika åldrar och från olika bakgrund och kulturer. Metod och Syfte Tillsammans med elever och andra medborgare i Simrishamn har vi utvecklat ett nytt kortspel som vi kallar More Than One Story (Mer än en berättelse). Första utgåvan är på svenska och engelska. Varje kort ger förslag på vad den ena spelaren kan berätta om sig själv för den andra eller de andra spelarna. Spelarna turas om att dra ett kort och övar sedan på att berätta om sig själva och att lyssna på när andra berättar sina historier. Användningsområden Under utvecklingsarbetet har vi spelat More Than One Story med elever, lärare och kuratorer på högstadieskolor och gymnasieskolor, med elever som besöker boende inom äldreomsorg, med ungdomar och personal på Ungdomens Hus, med personalen på biblioteket, med SFI-lärare och ensamkommande flyktingbarn på svenska lektioner, samt med blandade grupper i olika åldrar och från olika kulturer på LSS-caféet. Dessa testgrupper har bidraget med viktig rådgivning och deras spontana reflektioner har övertygat oss att spelet uppnår sitt syfte, att det bygger broar mellan människor. Spelarna vittnar om hur de har lärt känna klasskamrater eller arbetskamrater mer och nu ser varandra med nya ögon. Stämningen och samtalsklimatet som skapas av More Than One Story har berört många och uppmuntrat oss att bjuda in andra att vara med i projektet. Vårt mål är att More Than One Story kommer att distribueras runt om i världen på olika språk så att många kan få uppleva allt som spelet erbjuder. Samarbetspartners Nu distribuerar Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn More Than One Story till olika verksamheter och föreningar inom kommunen där det används för att öka integration och kontakt mellan olika människor. Förvaltningen bjuder in blandade målgrupper som då får en möjlighet att spela tillsammans. Samtidigt utbildar vi ambassadörer som kommer att åka runt till skolor på engelska och svenska lektioner, till samtalsgrupper på fritidsgårdar eller till äldreboende och daglig verksamhet. Dessa ambassadörer kommer att vara närvarande på olika evenemang, festivaler och konferenser för att bjuda in folk till att spela, för att berätta om projektet och för att sälja kortlek till intresserade besökare. Dessa ambassadörer har även som uppgift att kontakta eventuella samarbetsparter som sedan kan arbeta med oss för ökad integration, förståelse och folkhälsa. Det finns olika sätt att delta i projektet: Vi erbjuder föreläsningar och aktiviteter som introducerar More Than One Story på olika evenemang eller för elever, personal, besökare eller kunder. Kommuner kan köpa in kortspelet More Than One Story till sina verksamheter, personal, evenemang, konferenser eller även till försäljning som kan generera inkomster. En sponsor kan välja att köpa in kortlekar som distribueras till sina egna kunder, konferensbesökare och personal eller även som en gåva till olika lokala skolor och verksamheter. IN ENGLISH: Background During the autumn of 2011, Swedish television broadcast Nigerian writer, Chimamanda Ngozi Adichie’s lecture entitled The Danger of a Single Story, talking about the danger that arises when people hear only a single story about a country, a culture, a group or an individual. She stated how important it is for us to have more than one story about each other in order to avoid prejudice, segregation and racism. These thoughts inspired the staff of the Department of Culture and Leisure of Simrishamn, Sweden, to develop a practical method of working actively for integration, understanding, healthy curiosity and respect between people of all ages, backgrounds and cultures. Method and Purpose Together with students and other members of the community of Simrishamn, we have developed a new card game, More Than One Story. The first edition is in English and Swedish. Each card suggests a story which players can tell about themselves. Players take turns picking cards and then practice telling stories about themselves and listening to others tell their stories. Areas of Use While developing the game, we have played More Than One Story with students, teachers and counselors at schools, with youth visiting homes for the elderly, with staff and visitors at the local youth center and library, as well as with mixed groups of all ages at our local cultural center. These pilot groups have provided us with useful input. Their spontaneous reactions and reflections have convinced us that our game achieves its purpose of building bridges between people. Players developed a greater appreciation of their classmates/workmates, seeing them in a different light. The atmosphere of openness and sharing which was created by playing More Than One Story has touched many and encouraged us to invite others to join our project. Our goal is that More Than One Story will be distributed worldwide in many languages for the enrichment and benefit of all. Partner Organisations and Sponsors The Department of Culture and Leisure of Simrishamn, Sweden, is now distributing More Than One Story to schools and other institutions which are using it to foster integration and contact between diverse groups in the community. We are also spreading More Than One Story as a gift to associations and organizations while inviting a number of groups to come to our cultural center to play together. We are training ambassadors for More Than One Story who introduce the game at schools, homes for the elderly, youth centers, and other places where people meet. These ambassadors invite people at local events and conferences to play, inform them about our project and sell the card game to those interested. These ambassadors are also contacting potential partner organizations and sponsors which can then work together with us to increase integration, understanding and people’s well-being. There are various ways to participate in our project: We offer activities and lectures which introduce More Than One Story at events or for students, staff, visitors, clients or residents. Municipalities can purchase the More Than One Story card game for use in the community and at events, conferences, personnel activities or even as a way to generate income. Sponsors can purchase the More Than One Story card game for their clients, conference visitors, staff or even as a gift for local schools or institutions.

  Description

  IN SWEDISH: More Than One Story är ett kortspel utvecklat för att bygga broar mellan människor i alla åldrar och från alla bakgrunder och kulturer. Individer, skolor, organisationer och sponsorer samarbetar med Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn för att producera och sprida More Than One Story till människor runt om i världen. Spelet finns också som APP till mobiltelefoner! IN ENGLISH: More Than One Story is a card game designed to build bridges between people of all ages, backgrounds and cultures. Individuals, schools, organizations and sponsors are working together with the Department of Culture and Leisure of Simrishamn, Sweden to produce and spread More Than One Story to people around the world. The game also exists as an application to cell phones.

  Company Overview

  More Than One Story is a unique and powerful card game which builds bridges between people of all ages, backgrounds and cultures. Developed by the youth and the Department of Culture and Leisure of the Municipality of Simrishamn, the card game is being used in over 70 cities all over Sweden. More Than One Story has proven to be a valuable tool for social workers, teachers, religious leaders, event coordinators and youth leaders. Wherever fears and prejudices tend to keep people isolated from those who seem different, More Than One Story is being used to facilitate the process of integration and inclusion, the opening of hearts and minds. Playing More Than One Story awakens empathy, compassion, understanding and appreciation for the unique experiences of each person; it brings strangers together and deepens communication amongst family and friends. More Than One Story empowers individuals and organizations who wish to work for a more harmonious world. We have even begun to build an international network which is spreading the use of our card game to increase peace around the world. Partners in Canada and Iceland have translated and printed their own editions of More Than One Story.

  Products

  The More Than One Story card game and application for cell phones.

  Places Nearby

  Agriculture

  Pålstorp
  Styrödsvägen, Tomelilla
  Agriculture

  Art Gallery

  Österlens Glashytta
  Norra Björstorp 121, 273 55 Brösarp
  Art Gallery, Shopping & Retail

  Arts & Entertainment

  Gyllengården
  Tjustorp 1230, 273 98 Smedstorp
  Arts & Entertainment

  Cafe

  Borstakongen Borstbutik & Café
  Lantmannavägen 46, 273 95 Onslunda Onslunda
  Cafe

  Church

  Rörums kyrka
  272 95 Simrishamn, Sweden
  Church

  City

  Gärsnäs
  Gärsnäs
  City, City
  Everöd
  Everöd
  City, City

  Community Organization

  BRF Smedstorpshus nr 2
  Kanalgatan 7 K, 27398 Smedstorp
  Community Organization
  Gärsnäs Scoutkår
  Gyllebo Brännebo, 272 97 Gärsnäs
  Community Organization

  Company

  Skånefrö AB
  Storgatan 1, 272 93 Östra Tommarp
  Company

  Concrete Contractor

  AB Sälshögs Betongteknik
  Sälshög 18:9, 27393 Tomelilla
  Concrete Contractor, Local Business

  Contractor

  Snickarboa Österlen
  Österlen, Simrishamn, Sweden
  Contractor

  Event

  Skaffegården
  Gårdlösa, 27398 Smedstorp
  Event

  Garden Center

  Växthuset
  Örums Norregata, 27176 Örum, Skåne Län, Sweden
  Garden Center, Pharmacy / Drugstore

  Grocery Store

  Petersborgs Gårdsbutik
  Petersborgs gård, 27398 Smedstorp
  Grocery Store

  Housing & Homeless Shelter

  G:a Prästgården i Rörum
  Rörums Byaväg 34, 272 95 Simrishamn, Sweden
  Housing & Homeless Shelter

  Interest

  Östra Ingelstads kyrka
  Tomelilla
  Interest, Landmark & Historical Place, Church

  Kennel

  Le Chasseur Noble
  Hedeberga Granelund 520, 27393 Tomelilla
  Kennel, Dog Trainer

  Local Business

  Österlens Jakt & Fritid
  Österlenvägen 50, 277 40 Sankt Olof
  Local Business
  Stiby Kyrka
  Simrishamn, Sweden
  Local Business
  Karlaby
  272 93
  Local Business
  Gyllebo Fritidsområde

  Local Business
  Bollerups Borg
  Tomelilla
  Landmark & Historical Place, History Museum
  Mandelmanns Trädgårdar
  Djupadal, Rörum, 27295 Simrishamn, Sweden
  Local Business
  Skatredet i Sälshög
  Sälshög 132, 27393 Tomelilla
  Residence
  Bageri &
  272 97 Simrishamn, Sweden
  Local Business
  Sälshög, Tomelilla
  Tomelilla
  Local Business
  Kiviks Marknad
  Brösarp
  Local Business
  Bosarp
  277 37 Simrishamn, Sweden
  Local Business
  Åmis Fritidshandel
  Arisabäcksvägen 17, 27392 Skåne-Tranås, Skåne Län, Sweden
  Local Business
  Spjutstorpsvägen 6
  273 95 Tomelilla
  Local Business
  Eriksgård
  Ravlunda 71, 27737 Kivik, Sweden
  Local Business
  Onslunda Kyrka
  273 95 Tomelilla
  Public & Government Services, Arts & Entertainment

  Locality

  Farmors lycka
  RAVLUNDA GÅRD, 277 37 Kivik, Sweden
  Locality, Bed and Breakfast, Farm

  Neighborhood

  Attusa, Österlen
  Simrishamn, Sweden
  Neighborhood

  Nonprofit Organization

  More Than One Story
  Järnvägsgatan 2, 272 80 Simrishamn, Sweden
  Nonprofit Organization

  Picnic Ground

  Byängen Brösarp
  Albovägen, 273 50 Brösarp
  Picnic Ground

  Pizza Place

  tångdala lönnkrog
  svinaberga 138, 27735 Kivik, Sweden
  Pizza Place

  Plumbing Service

  AB Lennart Bengtssons smide och vvs
  Östra ingelstad 2146, 27394 Tomelilla
  Plumbing Service, Professional Service

  Real Estate

  Tockabjär
  Brösarp, 273 50 Brösarp
  Outdoor, Recreation & Fitness, Environmental Conservation Organization, Real Estate
  Mitt på stenängavägen
  Stenängavägen 185, 27021 Glemminge Tågarp, Skåne Län, Sweden
  Real Estate

  Region

  Österlen

  Region

  Religious Place of Worship

  S:t Olofs Kyrka, Österlen
  277 40 Simrishamn, Sweden
  Religious Place of Worship

  Residence

  Jan-Erik Öhgren Antikvitetshandel
  Fru Hammars Väg 3, 277 50 Brösarp
  Residence

  Restaurant

  Kicki Walls Cafe Hammenhög Österlen
  Hammenhög södergårda östra 29 276 55 Hammenhög, 276 55 Hammenhög, Sweden
  Restaurant, Cafe

  Shopping & Retail

  Österlen Inredning
  Tranesvägen 9, 273 92 Skåne-Tranås, Skåne Län, Sweden
  Shopping & Retail, Furniture Store
  Ias i Hannas
  Hannas 464, 27655 Hammenhög, Sweden
  Shopping & Retail

  Sports & Recreation

  Åkeshill fjordhästar
  Åkeshill, 27395 Onslunda
  Sports & Recreation

  Textile Company

  Orient Interior
  Bollagården Tjustorp 1304, 27398 Smedstorp
  Textile Company, Antique Store, Interior Design Studio

  Travel Agency

  William Safaris AB
  Magistervägen 13, 273 55 Brösarp
  Travel Agency, Tour Agency