MR SVETS & RÖR

Saleby, 531 93 Lidköping


Category

About

MR SVETS OCH RÖR

Founded

MR SVETS & RÖR was founded in 2006

Description

Vi är ett mindre företag som arbetar med rörmontage och licens svetsning. Specialité inom rostfria arbeten. Företaget bildades Juni 2006 efter 20 års erfarenhet i branschen. Vi har erfarenhet från bland annat livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, kärnkraftverk och raffinaderier.