Princesha Construction

Jakov Xoxa, 10000 Pristina


☎: +38649287777

Category

About

Projektim Ndërtim Shitje

Founded

Princesha Construction was founded in 2005

Description

Projektim Ndërtim Shitje

Mission

“PRINCESHA CONSTRUCTION” SHPK punon vazhdimisht në përmisimin e imazhit të ndërtimtarisë duke synuar të udhëheqë për zhvillim të qëndrueshëm me banesa miqësore për ambientin, të sigurta dhe të qëndrueshme kundër fatkeqësive natyrore si tërmetet, kjo qëndron meqenëse Kosova është e ndikushme ndaj forcave sizmike. Ndërtimet projektohen sipas normave të pranueshme të standarteve të arkitektuerës jo vetëm brenda hapsirës së banuar por edhe ambientiti dhe organizimit me të gjerë të shumë objekteve.

Products

Ndertim, Projektim, Shitje