Rabotnicki Univerzitet

Kresnensko vostanie br.1, 1400 Veles, Macedonia


☎: 043/233-153 , 070/715-391

Category

About

Центар за Стручно оспособување и Основно образование за возрасни

Description

Посредиштво за II, III, IV и V степен за средно образование САМО за Електро - Машински струки!

Mission

За добар Мајстор - НЕМА КРИЗА!