Ren Energi i Göteborg AB

Angeredsvinkeln 9, 424 67 Angered, Västra Götalands Län, Sweden


☎: 0764 000 845

Category

About

Vi är med i processen mot ett hållbart samhälle. Miljö- och energifrågor är en del av detta. Solceller och solfångare tar till vara på solens energi.

Mission

Att vara det miljövänligaste, lönsammaste och smartaste alternativet på energimarknaden.

Products

Kompletta solcellssystem med installation i Göteborgsområdet. Solfångarsystem för varmvatten.