Ringamåla kyrka

Gyngamålavägen 9, 376 92


Category

Description

Ringamåla kyrka är en kyrkobyggnad i Ringamåla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ringamåla församling.KyrkobyggnadenVid en visitationsstämma i Asarum 1860 framhälls behovet av en kyrka i den vidsträckta församlingens övre del mot gränsen till Småland. En plats i närheten av Ringamåla gård ansågs som särskilt lämplig. Genom ett Kungligt brev den 27 mars 1872 stadgades bildandet av Ringamåla annexförsamling.. Efter Kunglig Maj:ts beslut blev kyrkobygget aktuellt.I Ringemåla kunde man på grund av urberget inte anlägga någon kyrkogård, varför kyrkan efter många diskussioner lokaliserades till Långeboda. Ritningar gjordes upp av arkitekt Gustaf Dahl, Stockholm. Byggmästare Th. Rosvall, som erbjöd sig uppföra den nya kyrkan för 16000 kronor, antogs som entreprenör och 1881 påbörjades arbetet. Ovanligt nog förlades kyrkan i nord-sydlig riktning. I slutet av år 1882 blev man klar och nyårsdagen 1883 skedde den högtidliga invigningen, då också församlingen formellt bildades. År 1904 utbröt emellertid en svår brand, varvid nästan hela kyrkan förstördes. Endast murarna återstod, men man lyckades rädda en del av inventarierna. Redan året därpå hade man med hjälp av de gamla ritningarna återuppfört kyrkan i sitt ursprungliga skick.. Kyrkan är uppförd år 1904 -1905 i historiserande blandstil med huvudvikt vid nyromantik. Den är byggd i gråsten och tegel och består av ett långhus med torn och halvrunt kor med absid inneslutande bland annat sakristia i norr. Tornet är beläget i söder Tornavslutningen är krönt av en hög korskrönt spira omgivet av fyra mindre spiror. Interiören med sin stora runbågefönster präglas av ljus och rymd. Trätaket är brutet i tre plan med synliga takstolar. Större delen av inredningen tillkom 1904-1905..

Places Nearby

Business Service

Fiskeshopen Olle Olsson/ Outdoor Accessories & Consulting
Elsebrånevägen 545, 374 91 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Business Service

Cargo & Freight Company

Tord Johanssons Åkeri
Midingsbråte, Tingsryd
Cargo & Freight Company

Church

Svängsta kyrka
376 37 Svängsta
Church, Arts & Entertainment

Community Organization

Företagarna Karlshamn
Vekerumsvägen 9, 374 38 Karlshamn
Community Organization, Other
Sörgården
Elsebrånevägen 840-30, 37491 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Community Organization

Company

Ires Entreprenad AB
Irevägen 30, 37492 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Transportation Service, Business Service, Forestry & Logging

Consulting Agency

Friluftsparken
Elsebrånevägen 545, 374 91 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Consulting Agency

Elementary School

Möllegårdens Skola
Skolvägen 1, 37635 Svängsta
Elementary School

Gas Station

GULF Svängsta
Holländarevägen 12, 37637 Svängsta
Gas Station, Damage Restoration Service, Grocery Store

Grocery Store

Coop Konsum Svängsta
Holländarevägen 70, 376 37 Svängsta
Grocery Store

Home

Karlolagården, Härnäs, Blekinge
Östra Härnäsvägen 5, 37 692 Svängsta
Home, Locality

Lake

Älmtasjön
Asarum, Blekinge Län, Sweden
Lake

Local Business

MiMa Music
374 52 Karlshamn
Local Business
Norra Stillerydsvägen
Karlshamn
Residence
ELCOM
Strömmavägen 3, 37432 Karlshamn
Local Business
G&M Scandinavia AB
Skomakarevägen 17, 29391 Hemsjö, Blekinge Län, Sweden
Local Business
Abborresjön
293 91 Olofström
Lake
Elgiganten Sverige
Nyemöllevägen 3, 374 32 Karlshamn
Electronics Store
Den Fantastiske Ødegård
Karlshamn
Residence
Terrassvägen 19 Karlshamn
Ringamåla
Residence
Kroksjøn
Karlshamn
Local Business
Torpet Tranerås
374 92 Karlshamn
Local Business
Den Svenske hytte
Karlshamn
Palace
Jeppshoka
374 92 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Local Business
Åryds Kyrka
Årydsvägen 50, Karlshamn
Church
Holjebadet, Olofström
Karlshamn
Local Business
Jössarinken
Jössastigen, 375 32 Mörrum
Ice Skating Rink
Midingstorp

Local Business
Spinkamåla
290 60 Olofström
Local Business
Starratorp
376 93 Olofström
Local Business
Grönteboda

Local Business
Kompersmåla

Local Business
Hagavallen, Midingsbråte
362 92 Tingsryd
Outdoor, Recreation & Fitness
Laxarsand

Beach, Lake
hallandsboda b&b
Hemsjövägen 1093-38, 37693 Svängsta
Local Business
Gula Stugan
376 37 Svängsta
Local Business
Fattigstuuan Boamark
Olofström
Local Business
Midingsbråte

Local Business

Outdoor Equipment Store

Jaktia Svängsta - Yrke & Fritid AB
Brovägen 2, 376 37 Svängsta
Outdoor Equipment Store

Outdoor, Recreation & Fitness

Rosendala Mörrum
Mörrum
Outdoor, Recreation & Fitness

Pet Breeder

Thorarps Kennel
Furubodav.100, 37491 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Pet Breeder

Photographer

Fotograf Kristofer Borvall
Lagmansvägen 20, 37452 Asarum, Blekinge Län, Sweden
Photographer

Pizza Place

Svängsta Pizzeria
Skyttevägen 1, 376 37 Svängsta
Pizza Place

Professional Service

MG Maskin & Entreprenad
Kråkekullsvägen, 37693 Svängsta
Professional Service

Region

Ihre Gård

Region, Forestry & Logging, Farm

Residence

Hallandsboda
376 93 Svängsta
Residence
Kompersmåla
Karlshamn
Residence
Asklyckan
Fridafors
Residence

Sports & Recreation Venue

Stall Torarp
Karlshamn
Sports & Recreation Venue

Workplace & Office

Nya Brandstationen Svängsta
HALDA, Svängsta
Workplace & Office