Svarttorps kyrkaCategory

Description

Svarttorps kyrka är en kyrkobyggnad i Svarttorp i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Lekeryds församling.KyrkobyggnadenKyrkan invigdes 1871. Kyrkan ritades av Ludvig Hedin. Arkitektstilen är nyklassisistisk med enkla, strama former där man tagit inspiration från antikens arkitektur.Tidigare har det i Svarttorp funnits en kyrka från medeltiden, förmodligen med sina äldsta delar från 1100-talet. Den gamla kyrkan var försedd med 3 altaren: ett högaltare, ett altare tillägnat skyddshelgonet S:t Laurentius samt ett för jungfru Maria. Ett medeltida altarskåp finns numera på Historiska museet i Stockholm. En altaruppsats från 1703 av Anders Ekeberg finns deponerad i Ljungarums kyrka. År 1877 såldes en 1700-talsorgel till Tengene kyrka.År 1997 gjordes en ombyggnad då nederdelen av kyrkan försågs med ett andaktsrum, toalett och ny uppgång till läktaren. Den senaste renoveringen avslutades med en återinvigning 18 mars 2012.Inventarier Dopfunten är det enda av den gamla kyrkans inventarier som fortfarande är i bruk. Den är tillverkad av Mäster Bestiarius som verkade i slutet av 1100-talet. Madonnaskulpturen som finns vid väggen vid dopfunten är endast en avgjutning eftersom originalet finns på museum i Stockholm. I andaktsrummet finns en dopängel från 1700-talet som kommer från den gamla kyrkan.