Trygg Økonomi

Postboks 56 Hasle, 3240 Sandefjord, Norway


☎: 8800 7777

Category

About

Denne siden er for å promotere Smartskolen i økonomi, helse og livskvalitet, og er ment som en inspirasjon til å trygge og forbedre økonomien din.

Founded

Trygg Økonomi was founded in 07.03.1998

Description

tryggokonomi.no står bak Smartkolen i økonomi, helse og livskvalitet. Denne siden er ment som en inspirasjon til å trygge og forbedre økonomien din, gjennom de råd, tips og artikler som vi legger ut. Vårt hovedmål er å få deg til å bli interessert i økonomi, fordi økonomien er grunnleggende viktig for alle menneskers velferd og liv. Vi har den rundt oss hele tiden, men vi vet ikke alltid hvordan vi skal gå fram for å bruke den best mulig. Spesielt når man er ung er det naturlig å tenke mest på dagen i dag. Men når det gjelder økonomien er det en uklok strategi, fordi økonomien berører alle sider av livet. Den berører helsa vår, mulighetene våre, drømmene våre og familielivvet. Vi ser på kunnskaper i personlig økonomi som en forutsetning for likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking i samfunnet. Smart™ er vårt undervisningsverktøy og handler om personlig utvikling og tar for seg sammenhengen mellom din økonomi, helse og livskvalitet. Du kan melde deg på kurs eller gjennomføre Smart™ som selvstudium. Det å lære om økonomi handler om å kartlegge den og gjøre økonomien til et praktisk redskap for livet. Metoden baserer seg på erfaringsbasert læring, dvs. at man tar fram sine egne kunnskaper og setter dem i system. Når du er ferdig med kurset har du fått en meget god oversikt over din/familiens økonomi for året som ligger foran deg. Du har fått bred innsikt i personlige valg og sammenhenger som påvirker din økonomi. Du har lært å budsjettere og har fått enkle verktøy til å fortsette med dette. Oversikten over din egen økonomi gir deg et godt grunnlag for å diskutere økonomien din både med familiemedlemmer og andre, og vil være til stor nytte ved f oreks refinansiering av lån. Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta og få et godt utbytte av Smart™. Men for å få utbytte av verktøyene må du vær villig til å ta dem i bruk. Smart tilbys på to måter: Gjennom kurs og veiledning ved våre samarbeidende bedrifter og ved noen Nav-kontor. Tilbudet er gratis. Gjennom selvstudium: Vi tilbyr Smartbox. Det er vår verktøykasse til økt kunnskap og til å arbeide seg opp til å få full kontroll på økonomien. Det er verktøy for livet og koster deg kr .1277,- + forsendelse kr 165,- Ved begge undervisningsmetodene sitter du igjen med høy kunnskap rundt personlig økonomi som tema og topp kunnskaper om din egen. Smart tar sikte på at du skal bli i stand til å gjøre økonomien din synlig for deg selv, at du skal oppdage muligheter i økonomien din, unngå problemer ved å ta bedre valg (som du ser er mulig å gjennomføre) og å lage deg gode planer for økonomien framover. La oss skyte inn at smart er laget for deg som er så voksen at du har flyttet hjemmefra, og i kraft av det har din egen økonomi som du kan studere.

Mission

TRYGG ØKONOMI AS sitt mål er trygg økonomi for alle. Så enkelt kan en viktig samfunnsoppgave formuleres. TRYGG ØKONOMI er et lite foretak med et stort mål. TRYGG ØKONOMI er en bedrift men må mest regnes som et idealistisk prosjekt, hvor samfunnsoppdraget står i fokus. I over tjue år har jeg arbeidet med å vise mennesker hvordan man kan gå fram for å styrke økonomien sin. For dette formålet har jeg utviklet coaching-metoden Smart i økonomi, helse og livskvalitet. 18 000 personer, i alle aldre, har til nå fått dette tilbudet gjennom NAV og NAV sine mange samarbeidspartnere. 600 instruktører er utdannet. Instruktørene i Smart og jeg har mottatt mange varme, sterke og rørende tilbakemeldinger på nytten av Smarts kompetanse og verktøy.