a u srcu

Knjaza Miloša br. 78, 34300 Aranđelovac

☎: 069/2005-249

Category

About

a u s neprofitna humanitarna organizacija, osnovana 2001.godine za podršku deci sa smetnjama u razvoju

Founded

a u srcu was founded in 2001.

Description

NAŠA MISIJA: Okupljamo decu sa smetnjama u razvoju različitog uzrasta sa raznim vidovima ometenosti, u fizičkom i senzornom razvoju, kombinovanim smetnjama, kao i decu sa smetnjama u mentalnom razvoju. NAŠA VIZIJA: Rušenje barijera i eliminacija predrasuda i integracija dece sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.

Mission

Rušenje barijera i integracija dece sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.