Ung Leder Drammen

Marienlyst, 3043 Drammen, Norway


☎: 47377068

Category

About

Ung leder er et gratis kurstilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 – 25 år.

Description

Ung leder et unikt samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen idrettsråd og Drammens og Oplands turistforening. Målet er å utdanne morgendagens ledere innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Gjennom et seks måneders forløp gis det undervisning i temaer som sports- og eventmanagement, fundraising, gründerarbeid, organisasjonsdrift, gatemekling, markedsføring og tale- og presentasjonsteknikk. Kursdeltagerne får i tillegg praksis gjennom å inngå som trainee i en lokal organisasjon eller aktivitet som Skisprinten, Elvefestivalen, Idrettsforeningen eller G60. Gjennom kurset vil vi skape et ungt og dynamisk kraftsentrum som kan utvikle det frivillige organisasjonslivet i Drammen, og gi ungdom en verdifull kompetanse de kan bruke både i frivillighet og arbeidsliv. Målsetningen er dermed tosidig; i tillegg til å bygge opp de unges lederkompetanse, vil vi gjennom traineeutplasseringer øke organisasjonslivets bevissthet om den ressursen ungdom er, og bidra til å bygge realsjoner på tvers.

Mission

Utdanne morgendagens leder til organisasjons- og aktivitetslivet i Drammen og å bygge relasjoner på tvers av organisasjoner og aktiviteter.