Utvandringsfestivalen

5939 Sletta, 5939 Sletta, Hordaland, Norway


☎: 55 25 18 09

Category

About

Utvandringsfestival i regi av Vestnorsk Utvandringssenter arrangerast i byrjinga av juli kvart år.