Xhamia e Ramjanit

61000 VitinaCategory

About

“Xhamitë i janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos iu lutni askujt, pos Allahut!” (Kuran 72:18) Imam: Hoxhë Salih Beqiri