Xhamia e vogël, Shipkovicë

Shipkovicë, 1217 Shipkovicë, Šipkovica, Macedonia


Category

About

Xhamia E Fshatit Shipkovicë ,Është Objekt I Kulturës Dhe Edukatës Fetare Islame ,Banorët e Shipkovicës dhe Rrethinës i Kryejnë Obligimet e Tyre Fetare!